รับติดตั้งประตู หน้าต่าง บานเลื่อน

บริการ ติดตั้ง ประตูและหน้าต่างกระจก บานเลื่อน


เป็นลักษณะประตูที่เลื่อนไปด้านข้าง ซึ่งมีทั้งแบบรางเลื่อนบนและรางเลื่อนล่าง มีทั้งแบบบานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่ บานเลื่อนสาม บานเลื่อนสี่ บานเลื่อนหก และ บานเลื่อนสลับ ข้อดีของประตูประเภทนี้คือ ช่วยให้ได้รับแสงแดดและเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ได้ดี ทำให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทได้สะดวก ประหยัดพื้นที่ สามารถใช้เป็นประตูทางเข้าหรือกั้นพื้นที่ภายในและละส่วนได้ สวยงาม ทันสมัย นอกจากนี้ ประตูประเภทนี้ยังสามารถติดตั้งระบบการปิด-เปิดอัตโนมัติได้ โดยระบบอัตโนมัตินี้นิยมใช้ในห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยลดคนที่คอยปิด-เปิดประตูขณะลูกค้าจะเช้า-ออก

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่

ตัวอย่างผลการติดตั้ง