งานกั้นห้อง แบ่ง3 ห้อง 1ฝั่ง กั้นแบ่ง 2 ห้อง อีก 1 ฝั่ง มีชุดประตูบานรางแขวน 5 ชุด หน้างาน คลีนิคสิรอัยกร วัสดุ อลูมิเนียมสีอบขาว กระจกฝ้า บานฟิกส์ใช้ไม้ปาติเกิลหน้าขาว 10ม.ม เเทนกระจก

งานกั้นห้อง แบ่ง3 ห้อง 1ฝั่ง กั้นแบ่ง 2 ห้อง อีก 1 ฝั่ง มีชุดประตูบานรางแขวน 5 ชุด หน้างาน คลีนิคสิรอัยกร วัสดุ อลูมิเนียมสีอบขาว กระจกฝ้า บานฟิกส์ใช้ไม้ปาติเกิลหน้าขาว 10ม.ม เเทนกระจก